Az.Agr. Rota Giuseppe, Nario, Gianmario, Vincenzo ss

Corte Palasio (LO)